Vård.se

Switch to desktop

Fler bör få trombolys.

Många fler skulle kunna räddas med rätt akutbehandling, enligt Socialstyrelsen. Skillnaderna mellan olika sjukhus är orimligt stor.

Skillnaderna mellan olika sjukhus är stor när det gäller akutbehandling, visar Socialstyrelsens kvalitétskontroll av den svenska strokevården.

Om röntgenbilden bekräftat att stroken beror på en propp ger man så kallad akut ASA-behandling med blodförtunnande läkemedel i form av Trombyl eller brustablett med Magnecyl.

Patienter som har svårt att svälja får i stället ett stolpiller med den verksamma substansen, acetylsalicylsyra. Om patienten är allergisk mot ASA ger man Plavix eller Persantin Depot.

Andelen patienter som fick akut ASA-behandling var 40 procent på vissa sjukhus och 80 procent på andra.

Trombolys, dropp med propplösande läkemedel ges bara till patienter som är kontaktbara och är mellan 18 och 80 år gamla. Behandlingen måste dessutom sättas in inom några timmar efter de första symtomen.

Tio procent av dem som får trombolys drabbas av blödning men riskerna överväger nyttan, enligt Socialstyrelsen. Därför bör också betydligt fler patienter få behandlingen.

Heparin är ett blodförtunnande läkemedel som däremot inte bör ges till strokepatienter eftersom riskerna inte överväger nyttan, enligt Socialstyrelsens expertgrupp.

 

För få får nya läkemedel

Många strokepatienter tar redan något blodtryckssänkande läkemedel när de drabbas av sjukdomen. Omkring en tredjedel har den äldre typen av läkemedel, diuretika, som är urindrivande. Ännu fler har betablockerare som inte rekommenderas längre.

Bara omkring en fjärdedel av strokepatienterna får något av de nyare läkemedlen, som AII - hämmare eller ACE- hämmare och cirka 15 procent får så kallade kalciumhämmare.

Om syresättningen av blodet är mindre än 92 procent får patienten syrgas genom en tunn slang i näsan. Alla som har en kroppstemperatur på över 37,5 grader får ett stolpiller med snabbverkande febernedsättande medel, typ Alvedon.

Patienter som inte kan vara uppe och gå på grund av förlamning ska ha stödtrumpa på det förlamade benet för att förhindra att det bildas blodpropp i benet.

Efter 2-5 dagar kan den som fortfarande är sängliggande få en spruta med blodförtunnande läkemedel för att förebygga nya proppar.

En del patienter - till exempel klaffopererade - som står på livslång behandling med det blodförtunnande läkemedlet Waran, kan få hjärnblödning som biverkning av medicinen. Om det är orsaken till stroken ger man läkemedel som motverkar Waran.

Höga blodsockervärden kan förvärra hjärnskadan vid stroke. Om P-glukos är högre än 15 mmol/l får patienten insulindropp.

 

Många behöver antidepressiva

Höga blodfetter ökar risken för stroke. Men inte ens en femtedel av alla strokedrabbade har fått blodfettsänkande läkemedel, till exempel så kallade statiner, innan de blev sjuka.

Dubbelt så många fick blodfettsänkande medel efter stroken. Den som är under 75 år har betydligt större chans att få den typen av läkemedel när de skrivs ut från sjukhuset.

Vissa strokepatienter med bestående rörelsehinder får Parkinson-läkemedlet L-Dopa. Den som har en spastisk förlamning kan också vara hjälpt av injektioner med små doser av Botox, ett nervgift som får musklerna att slappna av.

En tredjedel av alla som haft stroke blir deprimerade, visar ny forskning. Risken att dö i sviterna efter stroken minskar och rehabiliteringen underlättas om depressionen behandlas med antidepressiv medicin.

Operation minskar trycket

Om stroken är en så kallad malign mediainfarkt drabbas ett mycket stort område av hjärnan. Tillståndet är livshotande och patienten måste akutopereras.

Då görs en så kallad kraniektomi, det vill säga man tar bort en bit av skallbenet för att minska trycket inne i skallen. Den borttagna benlambån brukar förvaras i frys tills det är dags att lägga tillbaka den, vilket bör ske efter 2-3 månader.

Om benet ”går under” i frysen finns numera mycket bra implantat som kan ”skräddarsys”

för varje patient. Porös polyetylen är ett material som införlivas med kroppen genom att blodkärlen växer in i det.

 

Publicerad i Stroke, Hjärninfarkt

 

Vad är hemorrojder?

Hemorrojder, förstorade blodkärl och bindväv i analöppningen, är en vanlig åkomma som drabbar omkring halva den vuxna befolkningen. Risken ökar om du är äldre, gravid, överviktig eller ofta får förstoppning

Vilka är symtomen på hemorrojder?

Hemorrojder kan klia, svida och göra ont men är ofarligt. Det kan komma färskt rött blod från ändtarmen. Det kan också läcka ut lite slemmig avföring.

Vilka behandlingar finns för hemorrojder?

För att undvika förstoppning som dels ökar risken att få hemorrojder, dels gör det smärtsamt att tömma tarmen, kan du äta fiberrik mat eller hela linfrön. Små hemorrojder kan behandlas med stolpiller och salvor. Större och/eller rikligt blödande hemorrojder kan tas bort med ett relativt enkelt kirurgiskt ingrepp.

 

Publicerad i Hemorrojder

 

Vad är hetsätning (Bulimia nervosa)?

Hetsätning, att man snabbt äter orimliga mängder mat i ensamhet, ger tillfällig ångestdämpning. Sedan framkallar man själv kräkningar och tömmer sig. Ätstörningar är behäftade med skamkänslor, självförakt, depression, självskadebeteende och självmordstankar.

 

Vilka är symtomen på hetsätning?

Orimligt stora matinköp och ensamätande är beteenden som är förknippat med hetsätning, liksom depressionssymtom. Ibland växlar beteendet mellan hetsätning (bulimia nervosa) med självsvält (anorexia nervosa.)

Vanliga fysiska symtom är oregelbunden eller utebliven mens, karies, tandlossning, inflammation i matstrupen och rubbad vätskebalans.

 

Vilka behandlingar finns för hetsätning?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig vara den effektivaste behandlingen för ätstörningar som hetsätning.  Via barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan man också få vård på speciella enheter för barn och ungdomar med ätstörningar som bulimi och anorexi. Ju tidigare behandlingen sätts in desto större chans att bli frisk.  Antidepressiva läkemedel (SSRI) kan hjälpa unga med ätstörningar men bör bara skrivas ut av specialistläkare i barnpsykiatri.

Frågor du kan ställa till doktorn:

Vilken vårdenhet har den effektivaste vården av barn och ungdomar med ätstörningar? Hur kan jag hjälpa mitt barn att bli friskt?

Publicerad i Barn

 

Vad är hjärnblödning eller stroke?


De flesta som drabbas av stroke har fått en propp i ett av hjärnans blodkärl. Men omkring en femtedel av alla strokar orsakas i stället av en blödning. Se vidare under rubriken Vad är stroke?

Publicerad i Stroke, Hjärninfarkt

 

Vad är hjärt- kärlsjukdom?

Hjärt- kärlsjukdom är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som drabbar hjärtat och/eller blodkärlen.

Tex hjärtinfarkt, Hjärtsvikt, Angina, Kärlkramp, Arytmi, Förmaksflimmer, hjärtklaff  läckag, Hjärtklaff förkalkning, HHögt blodtryck, Lågt blod tryck, förkalkning av blodkärlen, Stroke, osv ....

Se alla hjärt- kärlsjukdomar

Publicerad i Hjärt Kärlsjukdomar

Vad är hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt betyder att hjärtat drabbats av allvarlig syrebrist som skadar muskeln. Oftast beror det på att hjärtats kranskärl har täppts till av en blodpropp. Infarkten gör att hjärtat inte orkar arbeta och tillståndet är livshotande om det inte behandlas. Rökning, högt blodtryck och höga blodfetter, långvarig stress och brist på motion ökar risken för hjärtinfarkt.

Vilka är symtomen på hjärtinfarkt?

Smärtor i bröstet som ibland strålar ut i framför allt vänster arm är ett vanligt symtom på hjärtinfarkt, men alla får inte bröstsmärtor. Ett obehagligt tryck över bröstet och eventuellt halsen, skuldrorna och käkarna kan också vara ett tecken på en pågående infarkt. Man kan också kallsvettas, får svårt att andas, känna rädsla och ångest. Det händer att hjärtinfarkt misstas för panikångestattack och vice versa.

Vilka behandlingar finns det för hjärtinfarkt?

Blodproppen löses upp med läkemedel eller med ett kirurgiskt ingrepp, så kallad ballongvidgning. Många får också behandling för riskfaktorer som bidragit till infarkten, som till exempel högt blodtryck och höga blodfetter. Efter några dagar på sjukhus brukar man få hjälp med rehabilitering.

 

Publicerad i Hjärtsjukdom

 

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som kan uppstå när hjärtmuskel inte orkar dra ihop sig eller hjärtat inte fylls på ordentligt innan det ska pumpa blodet vidare. Det beror ofta på att hjärtats vägg förtjockats och blivit stel, oftast på grund av långvarigt högt blodtryck. Hjärtsvikt kommer ofta smygande men kan också uppstå snabbt vid hjärtinfarkt. Andra orsaker är rubbningar i hjärtrytmen, fel på hjärtklaffar, lungsjukdom eller så kallad kardiomyopati, sjuklighet i själva hjärtmuskeln. Om det är klaffel eller fel på sköldkörteln som ligger bakom hjärtsvikten kan den gå över om man lyckas bota grundsjukdomen.

Vilka är symtomen på hjärtsvikt?

Trötthet, andnöd, snabbare puls kan vara tecken på hjärtsvikt, framför allt hos äldre. Det är vanligt att kroppen samlar på sig vätska, att man måste upp och kissa på natten och att ben, fötter och ibland händer svullnar upp. När tillståndet blir livshotande brukar andningen bli sämre och rosslande, man blir ofta blek och kallsvettig och kan drabbas av våldsam hjärtklappning och ångest. Om det kommer upp rosa skum i munhålan har man drabbats av lungödem, det vill säga lungorna vätskefylls.

Vilka behandlingar finns för hjärtsvikt?

De flesta som drabbas av hjärtsvikt får leva med sjukdomen, men det går att göra mycket som lindrar symtomen. Så kallade ACE-hämmare som vidgar kärlen underlättar hjärtats arbete, betablockerare sänker pulsen och vätskedrivande medicin lättar också på hjärtats arbetsbörda. En speciell pacemaker kan fungera på vissa patienter och det görs också transplantationer på grund av hjärtsvikt.

 

Publicerad i Hjärtsjukdom

 

Vad är hudcancer?

Hudcancer beror på att solens ultravioletta strålar skadar hudens celler så att de löper amok och börjar dela sig okontrollerat. Det finns flera typer av hudcancer. Den vanligaste är basalcellscancer eller basaliom. Andra former av hudcancer är skivepitelcancer och malignt melanom. Du kan själv minska risken att få hudcancer genom att skydda dig mot solljus och inte sola i solarium. Om du upptäcker en hudförändring bör du kontakta en hudspecialist för bedömning.

Vilka är symtomen på hudcancer?

Hudcancer ger olika hudförändringar beroende på cancerform.

Vilka behandlingar finns för hudcancer?

Tumörområdet kan opereras bort eller strålas och i vissa fall kan det vara aktuellt med cytostatika.

 

Vad är huvudvärk hos barn?

Huvudvärk är sällsynt hos förskolebarn, det är oftast barn i skolåldern och puberteten som drabbas. Vanligast är spänningshuvudvärk och/eller migrän, men det finns även andra former av huvudvärk:

Spänningshuvudvärk: Drabbar vanligen prestationsinriktade, ambitiösa barn.

Bruxism: Huvudvärken orsakas av tandgnissling eller spända käkmuskler.

Migrän: Denna form av huvudvärk går ofta i arv.

Till följd av annan sjukdom/skada Huvudvärk kan också bero på t ex infektion i öron, bihålor, tänder, sjukdom i nacke/halsrygg eller olyckshändelse. Den kan också orsakas av brytningsfel i ögonen och av en bakomliggande skelning

Vilka är symtomen för huvudvärk hos barn?

Spänningshuvudvärk: Ger ofta återkommande värk på båda sidor. Många upplever att värken sitter som ett band över pannan. Inget illamående eller kräkning, men ibland kan barnet vara överkänsligt för ljud och ljus.

Bruxism: Barnet har ofta värk i pannregionen.

Migrän: Anfallet är ofta kortare än hos vuxna (1–6 timmar).  Barnet får liksom vuxna  ensidig huvudvärk, illamående, överkänsligt för ljus och ljud, kräkningar. Efter anfallet är barnet rejält uttröttat.

Annan bakomliggande sjukdom: Smärta i panna, hjässa, tinningar, öron- och ögonregion. Huvudvärk som har sitt ursprung i ögonen förvärras under dagen och yttrar sig ofta som värk i pannan.

Huvudvärken kan också ha sitt ursprung i hjärnan. Om barnet till exempel har en hjärntumör så tilltar huvudvärken hela tiden. Typiskt är att barnet ofta kräks på morgonen och natten. Hos många uppträder samtidigt tecken på att nerver påverkats, barnet kan till exempel ha svårt att hålla balansen.

Vilka behandlingar finns för huvudvärk hos barn?

Behandlingen skiljer sig beroende på typen av huvudvärk. Vid spänningshuvudvärk ordineras till exempel ofta vila, sjukgymnastik, motion och avslappningsövningar. Receptfria värktabletter lindrar tillfälligt, men löser inte problemen. De kan dessutom vid långvarigt bruk orsaka huvudvärk.

Barn som har migrän ska vila under det akuta anfallet. Regelbundna sömn- och matvanor kan förebygga anfall.  Det är också bra att försöka undvika sånt som kan utlösa migrän, till exempel stress och starkt ljus. Ibland behandlad smärtan med receptfria värktabletter  eller antiinflammatorisk behandling med NSAID, en grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkan.  Om medicinen inte hjälper bör man konsultera en barnläkare, som kan utreda vad som orsakar huvudvärken.

Frågor du kan ställa till doktorn:

Hur ofta kan jag ge barnet receptfria värktabletter? Finns det några risker med den medicinen? Kan jag göra något för att ta reda på vad det är som utlöser huvudvärken?  Finns det något sätt att förebygga huvudvärk?

Publicerad i Barn

 Vad är hypertoni, högt blodtryck?

Hypertoni är en vanlig åkomma som kan leda till allvarliga sjukdomar om det inte behandlas. Om trycket är för högt när blodet pumpas ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat ökar ärrbildning och fettinlagring i blodkärlen.  När det pågår under en längre tid blir kärlen väggar oelastiska och då får hjärtat arbeta ännu hårdare. Högt blodtryck ökar risken för bland annat stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, njursjukdomar. Man kan också få dålig blodcirkulation i benen vilket kan leda till bensår.

Vilka är symtomen på hypertoni, högt blodtryck?

De flesta som har högt blodtryck märker det inte. Eftersom omkring en fjärdedel av befolkningen har för högt blodtryck bör man antingen mäta det själv med en blodtrycksmanschett eller gå till vårdcentralen och få det uppmätt med jämna mellanrum. Hos medelålders personer bör värdet inte överstiga 140/90 mm Hg. Diabetiker bör ligga något lägre, 130/80 mm Hg. Extremt högt blodtryck är livshotande.

Vilken behandling finns för hypertoni,  högt blodtryck?

Ändrad livsstil med nyttigare mat och motion är i allmänhet både det bästa sättet att förebygga och att bota hypertoni. Om blodtrycket inte normaliseras med ändrad livsstil kan man behöva läkemedelsbehandling. Den som har andra riskfaktorer, som diabetes, rökning och höga blodfettvärden, kan behöva blodtryckssänkande läkemedel trots att blodtrycket i sig inte är så högt att det kräver medicinering.

 

Publicerad i Högt blodtryck

Copyright © 2011 Vård.se använder cookies för att presentera innehåll och layout samt annonser. Privacy, Vi lämnar aldrig ut mailadresser om enskilda personer till andra företag.

Top Desktop version