Vård.se

Switch to desktop

 

Vad är hjärt- kärlsjukdom?

Hjärt- kärlsjukdom är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som drabbar hjärtat och/eller blodkärlen.

Tex hjärtinfarkt, Hjärtsvikt, Angina, Kärlkramp, Arytmi, Förmaksflimmer, hjärtklaff  läckag, Hjärtklaff förkalkning, HHögt blodtryck, Lågt blod tryck, förkalkning av blodkärlen, Stroke, osv ....

Se alla hjärt- kärlsjukdomar

Publicerad i Hjärt Kärlsjukdomar

Kärlkramp, Angina pectoris.

 

Vad är kärlkramp, angina pectoris?

Kärlkramp eller angina pectoris, beror på att åderförfettning gjort att hjärtats kranskärl blivit trängre. Då får hjärtat för lite syre och det blir tydligare när vi anstränger oss så att hjärtat måste arbeta hårdare. Högt blodtryck och diabetes ökar risken för kärlkramp.


Vilka är symtomen på kärlkramp, angina pectoris?

Typiskt för kärlkramp är bröstsmärtor som kommer just när man anstränger sig.  När hjärtat arbetar hårdare behöver det ner syre och när det inte kommer fram tillräckligt med syrerikt blod till hjärtmuskeln så gör det ont. Smärta som orsakas av syrebrist kallas ischemisk. Kärlkramp kan också ge en tryckande värk över bröstet och kvävningskänslor. Smärtan kan stråla ut i framför allt vänstra sidans arm, upp mot halsen, käken, tänderna örat men också kännas i magen eller mellan skuldrorna.  Armen kan också domna eller kännas tung.
Om bröstsmärtorna är ihållande eller samtidigt blir andfådd och kallsvettig, bör man ringa 112, likaså om hjärtat slår oregelbundet. Ett EKG i ambulansen visar om det är fråga om en pågående hjärtinfarkt.


Vilka behandlingar finns för kärkramp, angina pectoris?

Efter EKG och eventuellt andra undersökningar kan man få läkemedel för att förebygga blodproppsbildning eftersom det kan leda till hjärtinfarkt och/eller stroke. Man kan också få nitroglycerin i form av tabletter eller sprej för att vidga kranskärlen akut under ett anfall. Det finns också långtidsverkande nitroglycerin som kan förebygga anfall, så kallade ACE-hämmare som minskar hjärtats syrebehov samt blodfettsänkande mediciner.
En så kallad ballongvidgning av kranskärlen eller by-pass-operation, ger ofta avsevärd symtomlättnad och minskar risken för att förträngningen ska leda till hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.
Med enkla livsstilsförändringar kan man själv minska risken för att sjukdomen ska förvärras eller leda till livshotande tillstånd. Rökstopp, mättlig alkoholkonsumtion, viktminskning om man är överviktig och daglig motion är de viktigaste förändringarna som kan underlätta för ett ansträngt hjärta.

Publicerad i Hjärtsjukdom

Copyright © 2011 Vård.se använder cookies för att presentera innehåll och layout samt annonser. Privacy, Vi lämnar aldrig ut mailadresser om enskilda personer till andra företag.

Top Desktop version