Vård.se

Switch to desktop

Vad är EHEC,  enterohemorragisk. E-coliinfektion?

EHEC är en vatten- och livsmedelburen bakterie som producerar ett gift som kan orsaka en svår och smittsam tarmsjukdom. Sjukdomen är en zoonos, vilket innebär att den kan överföras mellan djur och människa. I Sverige rapporteras cirka 300 fall varje år. De flesta som smittas är barn under 3 år.

Vilka är symtomen på EHEC?

Sjukdomen börjar vanligen med magkramper och en ofta blodblandad diarré. Man kan också få ont i magen och i vissa fall bli illamående och kräkas. De flesta blir sjuka tre till fyra dygn efter smittotillfället, men inkubationstiden kan vara upp till tio dagar. Sjukdomen går oftast över  efter en vecka. Men runt fem procent kan få svåra följdsjukdomar som till exempel njursvikt, blödningsrubbningar och neurologiska symtom.

Vilka behandlingar finns för EHEC?

Diagnosen ställs genom odling från avföringsprov. Svåra komplikationer kräver intensivvård och de som drabbas av njursvikt får dialysbehandling.

 

Publicerad i Infektion

Hepati A virus, CDC/Betty Partin

Vad är hepatit A?

Hepatit A är en inflammation i levern som beror på ett virus som man oftast får i sig via mat eller dryck, inte sällan musslor eller ostron. Viruset kan också överföras mellan människor om man inte tvättar sig ordentligt efter toalettbesök.

Vilka är symtomen på hepatit A?

Hepatit A kan ge influensaliknande symtom med illamående och ibland kräkningar. I slutet av sjukdomsperioden som brukar vara ett par veckor kan huden och ögonvitorna gulna på grund av att levern inte kan ta hand om ett ämne i blodet, billirubin.

Vilka behandlingar finns för hepatit A?

Det finns ingen särskild behandling för hepatit A, sjukdomen går över av sig självt.

 

Hepatit C virus, elektron mikrsop,CDC/ E.H. Cook, Jr.

Vad är hepatit C?

>Hepatit C är en inflammation i levern som beror på ett virus som smittar via blod. Vanligaste smittvägen är när narkomaner delar injektionsspruta. Sjukdomen kan i vissa fall även smitta via sexuellt umgänge. Från 1992 testas allt blod som ges inom sjukvården för hepatit.

Vilka är symtomen på hepatit C?


Sjukdomen ger ofta inga symtom i början och utvecklas långsamt men till slut kan man få skrumplever. Vissa men långt ifrån alla får gulaktig färg på hud och ögonvitor under en period.

Vilka behandlingar finns för hepatit C?

Läkemedelsbehandling mot hepatit C botar omkring hälften av alla som har sjukdomen. Eftersom leverfunktionen är nedsatt bör man undvika alkohol och inte belasta levern med mediciner i onödan.

HIV virus med leukocyter, CDC/ C. Goldsmith, P. Feorino, E. L. Palmer, W. R. McManus

Vad är HIV och AIDS?

HIV är en infektion som orsakas av humant immunbristvirus som förstör en viss typ av celler i kroppens immunförsvar. Om man smittas med hiv och inte får någon behandling utvecklar man till slut aids (acquired immune deficiency syndrome). Viruset smittar via blod, bröstmjölk, sperma och slidsekret. Smittrisken är störst vid oskyddade anala och vaginala samlag, men tänk på att munnens slemhinnor också kan vara en inkörsport för virus. Hiv kan också överföras via sprutor som använts av hivsmittade, eller genom blodtransfusioner med smittat blod.

Vilka är symtomen på HIV/AIDS?

Ett par, tre veckor efter smittillfället får man vanligen något eller flera av följande symtom: feber, halsont, muskelvärk och huvudvärk som liknar symtomen vid vanlig influensa. Dessutom kan man få svullna och ömma lymfkörtlar i ljumskarna, på halsen och vid armhålorna.

Man kan också få diarré och rödaktiga, ojämna utslag i ansiktet, på bröstet och ryggen. Symtomen går över efter ett par veckor men långt senare, kanske efter flera år, dyker nya symtom upp: svampinfektion i munhålan, eksem i ansiktet och bältros.

Om HIV-infektionen inte behandlas blir immunförsvaret allt svagare och till slut drabbas man av andra infektionssjukdomar och tumörsjukdomar som är typiska för AIDS.

Vilka behandlingar finns för HIV/AIDS?

HIV-infektion går ännu inte att bota men den kan bromsas med läkemedel. Behandlingen är livslång och för att den ska fungera måste man ta medicinerna enligt schema. Om du misstänker att du blivit smittad med HIV eller någon annan sjukdom som smittar via sex, ska du ta kontakt med sjukvården för att testa dig. Om det inte gått mer än 36 timmar från det att du tror att du blivit smittad kan du få förebyggande behandling.

 

Vad är hjärnhinneinflammation?

Hjärnhinneinflammation eller meningit, angriper hinnorna mellan hjärnan och skallbenet och orsakas oftast av en virusinfektion som går över på några veckor. I sällsynta fall beror hjärnhinneinflammationen på en bakterieinfektion och då är sjukdomen betydligt allvarligare.

Vilka är symtomen på hjärnhinneinflammation?

Om sjukdomen beror på bakterier blir man snabbt akut sjuk, ofta första dygnet. Den mindre allvarligare formen av hjärnhinneinflammation som orsakas av virus brukar ta lite längre tid på sig men när den väl ger symtom är de desamma som vid bakterieorsakad meningit: Man får huvudvärk, illamående, feber, stelhet i nacken, ljud- och ljuskänslighet, yrsel. I värsta fall drabbas man av kramper, medvetslöshet eller blödningar i huden.

Vilka behandlingar finns för hjärnhinneinflammation?

Intravenös antibiotika för hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier. Mot virus finns oftast ingen behandling men man får febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

 

Publicerad i Infektion

 

Vad är hjärninflammation, encefalit?

Hjärninflammation är en allvarlig sjukdom som kan ge bestående neurologiska skador. Den orsakas av olika typer av virusinfektioner, som TBE från fästingar, vattkoppsvirus eller herpesvirus. Det finns även en typ som kallas japansk encefalit, en virussjukdom som sprids via myggstick i Sydostasien och kan vara livshotande. För att ställa diagnosen tar man först ett prov på ryggmärgsvätskan för att se om det går att hitta spår av virus där. Oftast får man också göra en skiktröntgenundersökning för att utesluta att symtomen beror på till exempel en tumör eller en hjärnblödning.

Vilka är symtomen på hjärninflammation?

Extrem huvudvärk, stelhet i nacken, feber, sänkt vakenhetsgrad, förvirring samt i sällsynta fall också kramper eller förlamning.

Vilka behandlingar finns för hjärninflammation?

Behandlingen görs på sjukhus och går ut på att förhindra och lindra komplikationer. Vissa typer av virussmitta kan behandlas med läkemedel intravenöst. Man kan skydda sig mot flera virustyper som kan orsaka hjärninflammation. Det finns till exempel vaccin mot både TBE och det virus som orsakar japansk meningit.

 

Publicerad i Infektion

 

Vad är hyperglykemi?

Hyperglykemi är detsamma som högt blodsocker. Det är ett symtom på diabetes eller förstadium till diabetes. Blodsockernivån mäts vanligen med ett blodprov som kallas HbAic och visar sockeromsättningen i blodet över tid.

Vilka är symtomen på hyperglykemi?

Om det höga blodsockret är tillfälligt, som när ett barn proppat i sig en massa godis, kan det yttra sig i överaktivitet och sedan trötthet när sockerhalten i blodet sjunker på grund av ökad insulinutsöndring. För det mesta ger hyperglykemi inga symtom innan tillståndet utvecklats till diabetes typ 2.

Vilka behandlingar finns för hyperglykemi?

Genom att motionera och äta regelbundet och undvika mat med snabba kolhydrater får man en stabilare blodsockernivå. Om tillståndet är långvarigt kan man behöva samma behandling som vid diabetes typ 2.

 

Publicerad i Diabetes

 

Vad är hypoglykemi?

Hypoglykemi eller lågt blodsocker, är ett tillstånd som kan vara livshotande. Det drabbar främst diabetiker som behandlas med insulin eller antidiabetiska läkemedel.

Vilka är symtomen på hypoglykemi?

Om du känner till att en person är diabetiker bör du vara särskilt uppmärksam på följande symtom på hypoglykemi: Svettningar, darrningar och hjärtklappning. Oro, irritation, aggressivitet, ouppmärksamhet, hunger, blekhet, förvirring, plötsliga synrubbningar, talsvårigheter, förlamning, kramper eller koma.

Vilka behandlingar finns för hypoglykemi?

Om personen är vaken kan man ge ett stort glas mjölk, ett litet glas juice, en banan eller några druvsockertabletter för att höja blodsockret. Efter ca tio minuter kan man ge samma mängd igen och något senare bör man också ge en fullkornssmörgås eller grönsaker för att stabilisera blodsockernivån. Om man bara ger druvsocker eller juice som höjer sockernivån snabbt kommer det att sjunka lika snabbt och då riskerar man att hamna i samma farliga situation igen.

Om personen inte är riktigt vaken ska man ringa 112 och ta instruktioner från personalen. Undvik att hälla dryck i munnen på den sjuke eftersom vätskan kan hamna i lungorna. Den som har så allvarlig hypoglykemi att vakenhetsgraden är sänkt, får glukos genom dropp av sjukvårdspersonal.

 

Publicerad i Diabetes

 

Vad är hypokondri?

Hypokondri är ett psykiskt problem som man numera brukar inordna under diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom. Tillståndet innebär en stark oro och ångest för att drabbas av allehanda sjukdomar utan att det finns någon objektiv grund för dessa misstankar.

Förr i tiden kallades det inbillningssjuka, idag säger man hälsoångest. Hypokondri kommer från grekiskan ”Under bröstkorgen” eftersom det var där man trodde att orsaken till problemet fanns.

 

Vilka är symtomen på hypokondri?

Den som ofta eller alltid känner en överdriven oro eller ångest för att bli sjuk eller tror sig vara sjuk, är åtminstone i riskzonen för hypokondri. Personen letar ofta efter sjukdomssymtom, tar gärna läkemedel, försöker ständigt få ”friskintyg” från sin omgivning men tar sedan inte deras försäkringar på allvar.  Hypokondriker är oftast storkonsumenter av sjukvård och blir sällan lugnade av att friskförklaras, bland annat för att de inte litar på personalen/utredningen/behandlingen.

 

Vilka behandlingar finns för hypokondri?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en metod som hjälper många med den här typen av psykiska besvär. Behandlingen ges både av KBT-terapeuter och som internetbehandling.

 

Copyright © 2011 Vård.se använder cookies för att presentera innehåll och layout samt annonser. Privacy, Vi lämnar aldrig ut mailadresser om enskilda personer till andra företag.

Top Desktop version