Vård.se

Switch to desktop

Ny behandling förlänger livet för patienter med avancerad prostatacancer

2011-09-22 08:30

Varje år drabbas cirka 10 000 svenska män av prostatacancer, en sjukdom som många dör med, snarare än avFör en del av dem utvecklas dock sjukdomen aggressivt och cancern sprider sig till närliggande lymfkörtlar, organ och speciellt till skelettet. Nu finns det nya möjligheter för dessa män.

Läkemedlet Zytiga (Abirateronacetat) har nyligen blivit godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, det vill säga patienter som inte längre svarar på den medicinska kastrationsbehandlingen som vanligen används för att hålla prostatacancern under kontroll.[i] Godkännandet har kommit till stånd efter en påskyndad godkännandeprocess, där Europeiska kommissionen mot bakgrund av ett positivt uttalande från EMA nu har gett Janssen tillstånd att marknadsföra Zytiga i Europa.

Zytiga är godkänt för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos män vars sjukdom har försämrats under eller efter cellgiftsbehandling med docetaxel. [ii] För första gången har ett läkemedelsföretag lyckats ta fram ett läkemedel för den här patientgruppen, som förlänger livet, minskar smärtan och där patienten kan ta tabletten i hemmet.

-  Zytiga är ett stort framsteg för möjligheten att kunna erbjuda behandling till de män, vars sjukdom har utvecklat sig till den sena fasen säger Sten Nilsson, professor och överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har tidigare haft mycket få behandlingsalternativ i det här stadiet av sjukdomens utveckling, så det är goda nyheter att man nu fått fram en medicin som kan hjälpa patienterna att leva längre, ge en högre livskvalitet och minska smärtan.

Zytiga verkar genom att hämma produktionen av det manliga könshormonet testosteron, som stimulerar tillväxten av prostatacancer. Testosteron bildas i testiklarna och binjurarna, men hos patienter med avancerad prostatacancer utsöndrar även själva tumören manligt könshormon. [iii]  Zytiga är det första läkemedlet som hämmar hormonproduktionen på alla tre platserna. [iv]

De intensiva studier som ligger till grund för godkännandet av Zytiga har visat att Zytiga tillsammans med prednisolon ger en förlängd överlevnad på 4,6 månader, jämfört med placebo . Dessutom har även Zytiga en smärtreducerande effekt i jämförelse med patienter som fick placebo (44 % upplevde en smärtlindring, mot endast 27 % i kontrollgruppen). [v] Zytiga tolereras i allmänhet väl och har en säkerhetsprofil som liknar den för kombinationen av placebo och prednisolon. [vi]

Källa: janssen

Copyright © 2011 Vård.se använder cookies för att presentera innehåll och layout samt annonser. Privacy, Vi lämnar aldrig ut mailadresser om enskilda personer till andra företag.

Top Desktop version