Vård.se

Switch to desktop

 

Vad är rabies?

Rabies är en smittsam sjukdom som sprids via djur. Sjukdomen orsakas av ett virus som angriper nervsystemet. Smittan överförs till människan när hon blir biten av ett djur som har rabies. Sverige och Norge hör till det fåtal länder som räknas som rabiesfria. I Danmark har man hittat rabies hos fladdermöss. Bara var sjätte person som blir biten av ett rabiesbärande djur får sjukdomssymtom. Man kan förbygga sjukdomen genom vaccination.

Vilka är symtomen på rabies?

Symtomen kommer snabbare om man blir biten i halsen eller huvudet än om man till exempel råkar bli slickad på ett skavsår eller liknande av en rabiesbärande hund.  Inkubationstiden kan vara allt från två veckor upp till ett år.

Om man blir smittad och inte hinner få vaccin i tid utvecklas sjukdomen i två faser. I början kan man få feber, huvudvärk, mista aptiten och kräkas. Man kan också få ont igen där man blev biten. Salivutsöndringen ökar och tårarna rinner. Typiska symtom i den andra fasen av rabies är förlamningar och kramper, senare förvirring och delirium. Kramperna kommer ofta när man försöker dricka och därför sätter just vatten skräck i patienten. Där av det ålderdomliga svenska namnet vattuskräck och engelskans hydrofobia. Man dör när andningsmusklerna förlamas eller av hjärtstillestånd eller cirkulationsrubbningar.

Vilka behandlingar finns för rabies?

När symtomen väl visar sig är det för sent att få behandling mot smittan. Om man blir biten av ett djur i ett land som inte är rabiesfritt ska man omedelbart tvätta såret med tvål och vatten och se till att få ”rabiesvaccin”, så kallad postexpositionsprofylax. Eftersom behandlingen är effektiv och säker och sjukdomen 100 procent dödlig om den inte behandlas i tid, ska man inte tveka att ta den om det finns minsta misstanke om smitta. Man ”vaccineras” fem gånger efter bettet och får dessutom en spruta med gammaglobulin. Själva såret kräver också läkarvård.

 

Publicerad i Virus infektion

 

Vad är Restless Legs Syndrom, RLS?

Restless legs är en sjukdom som drabbar omkring tio procent av befolkningen. Den innebär att man får starka obehagskänslor djupt inne i benen, i sällsynta fall även i armarna. Sjukdomen kommer oftast smygande när man är mellan 30 och 40 år. Kvinnor kan får RSL under graviditeten som går över efter förlossningen och återkommer senare. Orsaken är inte helt klarlagd men i ungefär hälften av fallen finns en ärftlig faktor. RLS-symtom är också vanligare bland dem som har brist på järn, vitamin B 12 eller folsyra. Risken för sjukdomen ökar om man har njursvikt, reumatism, diabetes, störningar i ämnesomsättningen, ischias och polyneuropati. RLS kan också orsakas eller förvärras av läkemedel mot depression, lugnande preparat, insomningstabletter och vissa allergimediciner.  Även om sjukdomen är valigast hos äldre kan man också få den som barn.

Vilka är symtomen på Restless Legs Syndrom, RLS?

När obehaget i benen blir så starkt att man inte kan sitta stilla talar man om RSL. Typiskt är att symtomen minskar när man rör sig och är som störst på natten när man ska sova. Besvären förvärras ofta av stress och sömnlöshet vilket gör att man lätt hamnar i en ond cirkel.

Vilka behandlingar finns för Restless Legs Syndrom, RSL?

Eftersom alkohol, nikotin och koffein förvärrar sjukdomen kan man själv minska symtomen genom att minska konsumtionen, särskilt på kvällen. Massage, lugna kvällspromenader och att kyla ner vaderna kan lindra besvären. Vid svåra symtom kan man få effektiv läkemedelsbehandling som ökar mängden av det kroppsegna signalämnet dopamin i hjärnan. Samma läkemedel används för Parkinsons sjukdom men då i betydligt högre doser.

 

 

Vad är reumatoid artrit,  ledgångsreumatism?

RA eller ledgångsreumatism är en kronisk inflammationssjukdom som angriper lederna. Risken att drabbas är högre om man har sjukdomen i familjen och om man är rökare. Sjukdomssymtom i kombination med vissa faktorer i blodet gör att man kan ställa diagnosen. Redan efter ett halvår kan lederna ha påverkats så pass mycket att det syns på röntgenbilder. En annan pusselbit till diagnosen är att man ofta har förhöjd sänka under sjukdomsskoven.

Vilka är symtomen på reumatoid artrit, ledgångsreumatism?

Sjukdomen kan komma smygande och till en början ge stela, svullna och ömma fötter. För många kommer sjukdomen i skov, vilket innebär att man kan vara relativt besvärsfri under perioder för att sedan drabbas av svåra symtom.  Vanligast är att fingerleder, handleder, tåleder och fotleder drabbas innan kroppens större leder angrips. Under ett skov kan det ta mer än en timme varje morgon innan den värsta stelheten går över och man kan komma igång.

Vilka behandlingar finns för reumatoid artrit,  ledgångsreumatism?

Smärtlindring och sjukgymnastik gör det lättare att upprätthålla funktionen i lederna och leva så normalt som möjligt. Läkemedelsbehandlingen är i första hand inflammationshämmande och smärtstillande som man får på recept. För långtidsanvändning finns så kallade coxiber som innebär minskad risk för magsår än de vissa andra smärtstillande läkemedel. Coxiber har dock visat sig kunna ge allvarliga hjärtbiverkningar.

Metotrexat, som är standardbehandlingen i inledningsskedet, påverkar själva sjukdomen, men bästa behandlingsresultatet får man ofta genom att kombinera flera läkemedel. Kortison är ett gammalt läkemedel som fortfarande används för att snabbt få ner inflammationssymtomen.

De nya så kallade biologiska läkemedlen har inneburit en revolution för många reumatiker. Dit räknas Enbrel, Remicade, Humira och Rituximab. Om lederna är svårt angripna kan man vara hjälpt av en så kallad synovektomi då man ”rensar” lederna. Steloperation kan minska smärtan och öka rörelseförmågan. Knä-, höft- axel- och handleder som förstörts av reumatismen kan ersättas av konstgjorda leder.

 

Vad är röda hund?

Röda hund är en virussjukdom som brukar spridas med några års mellanrum. Sjukdomen smittar redan under inkubationstiden men mest när den sjuka hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Därför är den inte lika smittsam som luftburet virus. Den som en gång haft röda hund är immun livet ut. I Sverige ingår röda hund i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Barnen får det så kallade MPR-vaccinet första gången när de är 18 månader och sedan vid 12 års ålder.

Vilka är symptomen på röda hund?

Tre, fyra veckor efter att man smittats kan man få snuva och eventuellt ömma lymfkörtlar i nacken. Därefter får man små ljusröda prickar som först dyker upp kring ögonen och sedan sprider sig över hela kroppen.

Vilka behandlingar finns för röda hund?

Röda hund kräver ingen särskild behandling eftersom det är en lindrig sjukdom. OBS! Gravida kvinnor bör aktas för smitta eftersom sjukdomen kan skada fostret. Om man får röda hund under de första tre graviditetsmånaderna rekommenderas abort på grund av risken för allvarliga fosterskador.

Publicerad i Barninfektion

Vad är röda hund?

Röda hund är en virussjukdom som brukar spridas med några års mellanrum. Sjukdomen smittar redan under inkubationstiden men mest när den sjuka hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Därför är den inte lika smittsam som luftburet virus. Den som en gång haft röda hund är immun livet ut. I Sverige ingår röda hund i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Barnen får det så kallade MPR-vaccinet första gången när de är 18 månader och sedan vid 12 års ålder.

Vilka är symptomen på röda hund? Tre, fyra veckor efter att man smittats kan man få snuva och eventuellt ömma lymfkörtlar i nacken. Därefter får man små ljusröda prickar som först dyker upp kring ögonen och sedan sprider sig över hela kroppen.

Vilka behandlingar finns för röda hund? Röda hund kräver ingen särskild behandling eftersom det är en lindrig sjukdom. OBS! Gravida kvinnor bör aktas för smitta eftersom sjukdomen kan skada fostret. Om man får röda hund under de första tre graviditetsmånaderna rekommenderas abort på grund av risken för allvarliga fosterskador.

Frågor du kan ställa till doktorn: Finns det några komplikationer med röda hund? Kan sjukdomen komma tillbaka när man haft den? När kan barnet gå tillbaka till dagis, förskolan eller skolan?

Publicerad i Barn

 

Vad är rosacea?

Rosacea är en inflammatorisk hudsjukdom som drabbar omkring tio procent av den vuxna befolkningen. Orsaken är inte vetenskapligt klarlagd men risken att få besvär ökar om man lätt blir röd i ansiktet av värme, sol eller stress.

Vilka är symtomen på rosacea?

Sjukdomen kan börja med en rodnad och så småningom bildas ett nät av mikroskopiska blodkärl huden och blåsor och knottror som liknar tonårsakne. Vid rosacea uppstår finnarna utan att porerna täpps till av hudfett. Rosacea får man oftast bara på kinderna, näsan, hakan och i pannan, medan akne kan breda ut sig till halsen, bröstet och ryggen. I svåra fall det rödbrusiga utseendet misstas för symtom på långvarigt alkoholmissbruk. Hos vissa kan sjukdomen ge upphov till förstorad näsa. Man kan också få ögoninflammation i samband med rosacea.

Vilka behandlingar finns för rosacea?

Du kan själv försöka undvika allt som ökar blodcirkulationen i ansiktshuden och kan trigga åkomman: Starka kryddor, starkt solljus, hetta och köld, hudkrämer, alkohol och stress. Laserteknik kan vara effektiv mot rosacea men den typen av behandlingar finns inte överallt och man får bekosta den själv. Mot svåra knottror och varblåsor kan antibiotika i form av salva eller tabletter hjälpa. Ett alternativ är en svagare form av medel mot akne, Finacea. Akneläkemedlet Roaccutan ger bara tillfällig symtomlindring och kan ge svåra biverkningar. Eventuella ögonsymtom kan behöva behandlas med antibiotika.

 

Publicerad i Hudsjukdom

 

Vad är RS-virus, Respiratoriskt Syncytialvirus?

RS-virus orsakar bland annat akut bronkit hos småbarn. Infektionen kan kräva sjukhusvård och vara livshotande men i de flesta fall tillfrisknar barnet och får inga men av sjukdomen. Samma virus ger bara vanlig förkylning hos äldre barn och vuxna. Viruset smittar genom handkontakt, inte i luften. För att fastställa att det rör sig om RS-virus gör man ett snabbtest av ett prov från barnets näsa.

Vilka är symtomen på RS-virus, Respiratoriskt Syncytialvirus?

På bara några timmar går sjukdomen från snuva och feber till hosta och svårigheter att andas. Ett par dagar efter debuten kan det bli väldigt jobbigt för barnet att andas. Om andningen är snabb och barnet bli blekt i ansiktet men blått kring munnen är det tecken på att det kan behöva sjukhusvård. Andningsproblemen gör det också svårare för barnet att sova och suga, vilket snabbt kan leda till vätskebrist.

Vilka behandlingar finns för RS -virus, Respiratoriskt Syncytialvirus?

Barn som är mindre än sex månader brukar rutinmässigt få sjukhusvård. Vid vätskebrist ger man dropp, man kan också ge bronkvidgande läkemedel och syrgas för att underlätta syresättningen av blodet.

Man kan själv minska risken att ens baby smittas av RS-virus genom att vara restriktiv med ungänget under barnets första månader i livet. Smittan är mycket vanligare under vintermånaderna så då bör man vara extra noga med handhygienen. Om barnet har ett medfött hjärtfel eller är föddes för tidigt kan det få förebyggande behandling. Att amma barnet kan minska sjukdomsrisken.

Publicerad i Barninfektion

Copyright © 2011 Vård.se använder cookies för att presentera innehåll och layout samt annonser. Privacy, Vi lämnar aldrig ut mailadresser om enskilda personer till andra företag.

Top Desktop version